Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του ιστότοπου EzStore.gr της επιχείρησης EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.


Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου 
EzStore.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (συνεργατών και φορέων, όπως και πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ) όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου
EzStore.gr, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του ιστότοπου EzStore.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, του ευρωπαϊκού δικαίου και του ελληνικού δικαίου.
Τα λοιπά σήματα, προϊόντα, υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο
EzStore.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, ενώσεων, εκδόσεων, συνεργατών, φορέων και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Κατ΄ εξαίρεση ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) των περιεχομένων του ιστότοπου EzStore.gr που δεν προέρχονται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "EzStore .gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του EzStore.gr.

Στην περίπτωση που την ιστοσελίδα σας την έχει δημιουργήσει η εταιρία μας, σε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας προσθέτουμε με διακριτικό τρόπο την ένδειξη «κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr», συνήθως το σημείο αυτό είναι στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας (δίπλα από το copyright).
Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η τροποποίηση της ένδειξης αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας.
Σε περίπτωση αφαίρεσης ή τροποποίησης της ένδειξης αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας μας, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα την ιστοσελίδα ή και ολόκληρο τον λογαριασμό του εκάστοτε χρήστη – πελάτη χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου
EzStore.gr αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τον ιστότοπο EzStore.gr και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου
EzStore.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοτοπο EzStore.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.


Εγγραφή μελών

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του
EzStore.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία του ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα, αληθή, έγκυρα, και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλειπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μετά την εγγραφή τους τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό τους (όνομα χρήσης, προσωπικό κωδικό πρόσβασης).
Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του.
Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του
EzStore.gr δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουν τα μέλη στον ιστότοπο EzStore.gr.
Το μέλος του ιστότοπου
EzStore.gr που προκαλεί ζημιά από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών αναλαμβάνει την ευθύνη .Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου , όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου . Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου EzStore.gr .Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του
EzStore.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) όπως επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Επιστροφή Προϊόντων
Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα μας ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση του καταστήματος.
Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.
(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές ή αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας . Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών

Το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό μας κατάστημα, καθώς η πώληση δεν τελέστηκε από απόσταση.
(β) Προϊόντα που έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής όπως smartphones, eToken κ.α.
(γ) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. σκουλαρίκια, ακουστικά κλπ) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

«Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και παραλαβής.»


LINKS

Ο ιστότοπος
EzStore.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλους ιστότοπους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Οι διαχειριστές του EzStore.gr δεν ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό.Κοινοποίηση Αρχείων / Δεδομένων

Ο ιστότοπος
EzStore.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video, links κ.λ.π.). Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε.
Σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στον ιστότοπο
EzStore.gr όπως και σε όλους τους servers και πακέτα φιλοξενίας, οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

Να μην είναι παράνομο.
Να μην είναι προσβλητικό.
Να μην είναι υβριστικό.
Να μην είναι δυσφημιστικό.
Να μην είναι ρατσιστικό.
Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα.
Να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
Να μην αποστέλλει μαζικά emails.
Να μην χρησιμοποιεί παράνομο
ύποπτο / κακόβουλο λογισμικό
Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Οι χρήστες στα πακέτα Shared Hosting δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν γέφυρες - γεφυρώσεις από και προς το πακέτο φιλοξενίας τους

Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου EzStore.gr δεν μπορεί να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο αυτό.
Οι Ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές της Επιχείρησης EzStore.gr μπορούν να ακυρώσουν/διαγράψουν τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση που παραβιάζει τους παραπάνω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση.Υποχρεώσεις Πωλητών

  • Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, στα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης των προϊόντων αυτών.
  • Απαγορεύεται η προσφορά/πώληση προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον ιστότοπό μας το EzStore.gr έχει το δικαίωμα να διαγράφει προϊόντα, να αποβάλει χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τους όρους χρήσης του ιστότοπού EzStore.gr και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους οι οποίοι έχουν θιχτεί.
  • Ο πωλητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για το προϊόν το οποίο προσφέρει/πουλάει. Το EzStore.gr, οι ιδιοκτήτες του και οι διαχειριστές του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε ότι αφορά τα προϊόντα.
  • Το EzStore.gr και οι ιδιοκτήτες του έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ποσοστό/ποσό από τους χρήστες/πωλητές οι οποίοι τοποθετούν προϊόντα και είναι προς διάθεση/πώληση, το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ανάλογα με την κρίση των ιδιοκτητών του EzStore.grΤιμολογιακή Πολιτική

Η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χαρακτηριστικά και τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο ιστότοπος EzStore.gr είναι ορθά και πλήρη. Οι διαχειριστές του EzStore.gr όπως και η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, δεν εγγυώνται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος EzStore.gr και η επιχείρηση EzStore.gr Καραμολέγκος Αν. Εμμανουήλ Υπηρεσίες Διαδικτύου - Εμπόριο, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου EzStore.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.προβάλετε την επιχείρηση σας στους παρακάτω καταλόγους

Επαγγελματικός οδηγός Ελλάδας EzWorld.gr

Επαγγελματικός οδηγός Mapi.gr

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου